Print Friendly, PDF & Email

Ak nepodávate daňové priznanie a nemáte ani príbuzných a známych, ktorí by nás mohli podporiť, môžete na účet občianskeho združenia v prípade túžby alebo náhleho záchvatu dobroty poslať finančný dar. Prosíme darcov, ktorý chcú byťČítať viac