Fotografie z predstavenia

Opera, ktorá pranieruje praktiky ľudí živiacich sa umením…

Premiéra: streda 28. novembra 2012 o 18:00, Stredisko kultúry Vajnorská, Veľká spoločenská sála

La Canterina 28.11.2012-web

Vstupenky: 5 €
– osobne v Stredisku kultúry na Vajnorskej vo foyerihodinu pred predstavením
– rezervácia vstupeniek na adrese: opera.lacanterina@gmail.com

Dĺžka predstavenia: približne 55´
Predstavenie sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR

Osoby a obsadenie:
Gasparina – operná speváčka: Blanka Jílková
Apollonia – jej matka: Michalea Kušteková
Don Ettore – obdivovateľ Gaspariny: Radka Mičová
Don Pelagio – učiteľ hudby, obdivovateľ Gaspariny: Peter Malý

Inscenačný tím:
– Réžia, scéna a kostýmy: Tomáš Surý
– Asistent naštudovania: Klaudia Račić-Derner
– Dirigent: Marián Lejava
– Orchester: Theatrica ansámbel
– Continuo: Maroš Klátik

– Produkcia: Theatrica (Tomáš Surý, Ivet Ostrowska)

Anotácia projektu:
– Projekt La Canterina je zameraný na prezentáciu operného diela mladými začínajúcimi umelcami do 35 rokov. Ide o snahu priblížiť cez mladých ľudí operný žáner širšiemu publiku.
– Haydnova opera La Canterina sa viaže k histórii nášho mesta. Dielo malo premiéru v letnom sídle arcibiskupa a patrí k najranejším zachovaným operným kompozíciám Josepha Haydna, ktorý mal v čase premiéry opery La Canterina v roku 1767 presne 35 rokov.
– V roku 2012 si pripomíname 245. výročie tohto bratislavského predstavenia.
– Nie je mnoho diel, ktoré by na prezentáciu mladých slovenských umelcov začínajúcich svoju profesionálnu kariéru takto vyhovovali. La Canterina je krátke dvojdejstvové intermezzo, ktoré je svojím rozsahom vhodné pre mladých operných interpretov. Obsahuje efektné árie a ansámble.
– Projekt je pripravený pre širokú laickú i odbornú verejnosť zameranú, členov Klubu priateľov opery SND, študentov umeleckých škôl, škôl humanitného zamerania atď.